Ακυρωτική απόφαση για πλειστηριασμό ακινήτου

0

Το Εφετείο Αθηνών με απόφαση του ακύρωσε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου που έγινε το 2000 από τράπεζα και διέταξε τη διαγραφή της εγγραφής του ακινήτου από το υποθηκοφυλακείο την οποία είχε κάνει ο νέος ιδιοκτήτης, μετά την περιέλευση του ακινήτου στην ιδιοκτησία του από τον πλειστηριασμό.

Συγκεκριμένα η τράπεζα έβγαλε το ακίνητο στον πλειστηριασμό γιατί ο δανειολήπτης είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες περιείχαν και πανωτόκια.

Ο πλειστηριασμός πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα που ο νόμος 2789/2000 είχε απαγορεύσει τους πλειστηριασμούς, προκειμένου οι τράπεζες να επανακαθορίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και να διαγράψουν μέρος των πανωτοκίων.

Το Εφετείο έκρινε αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών την διάταξη του Ν. 2789/2000 (άρθρο 30) που προβλέπει την μη υπαγωγή της οφειλής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις εφόσον έκλεισαν οι λογαριασμοί μετά την 15η Απριλίου 1998.