Ακυρωτική η απόφαση του ΣτΕ για τη λειτουργία εργοστασίου μολύβδου στην Αυλίδα

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε παράνομες τις αποφάσεις των γενικών διευθυντών περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και του νομάρχη Ευβοίας για την εγκατάσταση και λειτουργία εργοστασίου μολύβδου στην περιοχή της Αυλίδας.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέτασε τις αιτήσεις του δήμου Αυλίδας και του τοπικού οικολογικού συλλόγου «Περιβαλλοντική Δράση» και απεφάνθη ότι σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές η εγκατάσταση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχείρησης επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένες περιοχές και όχι σε περιοχές που «απλώς και μόνο απαγορεύεται ρητά η συγκεκριμένη χρήση».
Αρχικώς το εργοστάσιο, παραγωγής μολύβδου, ορειχάλκου, ανακύκλωσης και αποθήκευσης συσσωρευτών είχε εξασφαλίσει την έγκριση που αφορούσε περιβαλλοντικούς όρους.

Σχόλια