Αλλαγές στη νομοθεσία περί ναρκωτικών και πρωτοβουλίες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος

0

Στη συγκρότηση πέντε νέων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών αναμένεται να προχωρήσει άμεσα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χάρης Καστανίδης, με αντικείμενο την επανεξέταση και αναπροσαρμογή των υπαρχουσών διατάξεων για τα ναρκωτικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Καστανίδη, οι επιτροπές θα εστιάσουν, με χρονικό ορίζοντα εννεαμήνου, στις αναγκαίες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, θα προτείνουν αλλαγές στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, θα εισηγηθούν μεταρρυθμίσεις στα προβλεπόμενα υπό τον Σωφρονιστικό Κώδικα και θα καταρτίσουν νέο νομοθετικό πλαίσιο για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, με έμφαση στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.;

Σχόλια