Αλλαγές στη σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

0

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απηύθυνε το Υπουργείο Ανάπτυξης (λήξη στις 22/8) για την πλήρωση έξι (6) θέσεων μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα η πρόσκληση του υπουργείου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ν.3959/2011 σχετικά με την “Προσταςσία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού” και αφορά μία θέση αντιπροέδρου τρεις θέσεις τακτικών μελών και δύο θέσεις αναπληρωματικών μελών.

Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον νομικό και στον οικονομικό τομέα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν και τα ήδη υπηρετούντα μέλη της Επιτροπής, χωρίς η τρέχουσα θητεία τους να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.3959/2011.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, τα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται, μετά τη λήξη της θητείας τους,  να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με οποιονδήποτε τρόπο,  σε εταιρεία ή επιχείρηση, υποθέσεις των οποίων είχαν χειριστεί ή είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
 

Σχόλια