Αλλαγές στις πρακτικές εξέτασης αιτημάτων για χορήγηση ασύλου ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

0

Το προβληματικό καθεστώς που προκαλεί σύγχυση και έντονα προβλήματα στους μετανάστες που ζητούν ανεπιτυχώς να τους χορηγηθεί άσυλο στη χώρα μας αποτυπώνει σε πόρισμά του ο Συνήγορος του Πολίτη.
Η ανεξάρτητη αρχή ζητά από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα σε αλλαγές, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σύγχυσης που προκαλείται στους αλλοδαπούς, οι οποίοι εάν το αίτημά τους απορριφθεί, παραλαμβάνουν ταυτόχρονα το έγγραφο της απόρριψης και το ειδικό δελτίο αιτούντος ασύλου (ροζ κάρτα) και εσφαλμένα θεωρούν πως το αίτημά τους εγκρίθηκε. Στην πραγματικότητα, η κάρτα έχει εξάμηνη ισχύ και οι αλλοδαποί διαπιστώνουν το ανίσχυρό της όταν επιχειρούν να την ανανεώσουν, και ενώ στο μεταξύ έχουν χάσει την προθεσμία προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης.
Όπως διαπιστώνεται στο πόρισμα, το γεγονός ότι η Διοίκηση δεν έχει λάβει σαφή θέση για σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες ασύλου, όπως η δυσκολία πρόσβασης για την κατάθεση προσφυγών, η μη διασφάλιση παροχής εξουσιοδότησης σε δικηγόρο και η καθυστέρηση στην εξέταση των προσφυγών, αποτελεί τη βασική αιτία του προβλήματος.
Αφορμή για την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη ήταν σωρεία αναφορών από μη κυβερνητικές οργανώσεις για λογαριασμό αιτουμένων άσυλο τα τελευταία δύο χρόνια, στις οποίες αναδεικνύονταν διάφορες επιμέρους πλημμέλειες της αρμόδιας για τη χορήγηση προσφυγικού καθεστώτος υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχόλια