Αλλαγές στο ασφαλιστικό

0

Αμέσως μετά το Πάσχα θα αρχίσει στη Βουλή η συζήτηση για το Ασφαλιστικό, με μια κατ αρχήν εξέταση των διαστάσεων του προβλήματος, αλλά
και την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν από την υλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Μέσα στο Μάιο επίσης, σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί και θα περιλαμβάνει διατάξεις για ζητήματα του ΤΣΜΕΔΕ θα δρομολογηθεί και η διαδικασία για τις αλλαγές, το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών ενσήμων.

Επίσης, μέσα στο Μάιο θα συγκροτηθεί η Επιτροπή που οφείλει να επεξεργαστεί την πρόταση για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ταμείων.

Σχόλια