Αλλαγές στο άσυλο και κατάργηση αιώνιων φοιτητών για τα ΑΕΙ

0

Η επιτροπή των οκτώ «σοφών», που επεξεργάζονται το νέο νόμο για τα ΑΕΙ εισηγήθηκε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των πανεπιστημίων στην υπουργό Παιδείας με το πόρισμά της, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται η ελαστικοποίηση του πανεπιστημιακού ασύλου και η κατάργηση του φαινομένου των αιώνιων φοιτητών.

Το νομικό πλαίσιο για το Πανεπιστημιακό Ασυλο προτείνεται να γίνει πιο ευέλικτο, καθώς προβλέπεται να αποφασίζει για την άρση του, όχι η επιτροπή Ασύλου, αλλά το πρυτανικό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου όλων των μελών του. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων. Όταν δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση, ο πρύτανης θα παραπέμπει το θέμα στη σύγκλητο, που θα συγκαλείται αμέσως και θα αποφασίζει, επίσης κατά πλειοψηφία.

Σημαντική θεωρείται η πρόταση, με την οποία τίθενται φραγμοί στους «αιώνιους φοιτητές». Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, θα χάνεται αυτόματα η φοιτητική ιδιότητα όταν ξεπεραστούν τα δύο χρόνια σπουδών, μετά την τετραετή φοίτηση, και τα εννέα μετά την εξαετή, ανάλογα με τη σχολή. Οι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν τους 80 ανά αίθουσα διδασκαλίας.

Ακόμη, προβλέπεται να ψηφίζουν καθολικά οι φοιτητές και όχι μέσω αντιπροσώπων των πολιτικών νεολαιών, όπως γίνεται σήμερα, για την ανάδειξη των διοικήσεων των πανεπιστημίων και των σχολών. Έτσι, οι ψήφοι των φοιτητών θα υπολογίζονται σε ποσοστό 80% του αριθμού μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφεύγονται φαινόμενα «κατάχρησης εξουσίας» εκπροσώπων πολιτικών νεολαιών που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν.

Θα τεθούν αυστηρές προδιαγραφές και διατάξεις ώστε να αποτραπεί η δημιουργία «οικογενειακών» καταστάσεων στα πανεπιστήμια, όπως δηλαδή διορισμοί συγγενικών μεταξύ τους προσώπων. Επίσης, προβλέπονται διατάξεις για την παρουσία των καθηγητών χωρίς μακροχρόνιες απουσίες από τα μαθήματα και το έργο τους θα αξιολογείται από τους φοιτητές.

Τέλος, προβλέπεται να δημιουργηθεί «Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας», όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι ιατρικές σχολές.

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις της επιτροπής προς το υπουργείο Παιδείας, δεν είναι οριστικές, αφού το τελικό πόρισμα θα είναι έτοιμο στο τέλος Απριλίου, ενώ τον Ιούνιο το υπουργείο Παιδείας, θα έχει καταλήξει στις αλλαγές που θα γίνουν στα Πανεπιστήμια, με ένα νέο νόμο-πλαίσιο.

Σχόλια