Αλλαγές στο νόμο για τις Α.Ε. μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης

0

Το Υπουργείο Ανάπτυξης προσανατολίζεται στην έναρξη διαλόγου από το Σεπτέμβριο με σκοπό την αλλαγή του νόμου που αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Μεταξύ των αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο και θα περιλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο είναι:

– Κατάργηση των μη αναγκαίων κανονιστικών ρυθμίσεων που ισχύουν για την ίδρυση εταιρειών και δραστική μείωση του αναγκαίου χρόνου και του κόστους για την ίδρυση Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιριών.

– Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στις σχέσεις των επιχειρήσεων με το Δημόσιο και απλοποίηση όσων κανονιστικών ρυθμίσεων κρίνονται απολύτως αναγκαίες.

– Αντιμετώπιση της διαφθοράς που σχετίζεται με την αδειοδότηση επιχειρήσεων, με την ένταξη στα κίνητρα του νόμου ή στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

– Ενίσχυση των υπηρεσιών υποδοχής επενδυτικών προτάσεων με το κατάλληλο προσωπικό.

-Ταχύτατη ανταπόκριση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας για την υποδοχή επενδυτικών προτάσεων στα αιτήματα των επενδυτών με παράλληλη πρόβλεψη πειθαρχικών ποινών στους υπεύθυνους υπηρεσιακούς παράγοντες που καθυστερούν.