Αλλαγές στο ν/σ για την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης

0

Σε αλλαγές στο νομοσχέδιο για την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης προχώρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά τη συνάντηση με αντιπροσωπεία της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων, τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.

 Μετά τη συζήτηση προέκυψαν οι ακόλουθες αλλαγές, ως προς τη μείωση του κόστους της διαδικασίας και σε επίπεδο νομοτεχνικής βελτίωσης:

1) μείωση αμοιβής του διαμεσολαβητή από τα 250 στα 170 ευρώ

2) ορισμός τόπου δικαστηρίου κατάθεσης πρακτικού διαμεσολάβησης του αρμόδιου της διαφοράς κατά ΚΠολΔ

3) επιλογή του τόπου διαμεσολάβησης από την ΚΕΔ όταν δεν υπάρχει συμφωνία ως προς το πρόσωπο του διαμεσολαβητή από τα μέρη

4) εξαίρεση της κύριας παρέμβασης από την υποχρεωτικότητα

5) ρητή καταγραφή των τρόπων κλήτευσης σε διαμεσολάβηση

6) εξαίρεση από την υποχρεωτικότητα διαφορών όταν το ένα μέρος είναι το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ

7) εξαίρεση υποχρεωτικότητας για όσους πολίτες πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στην νομική αρωγή / legal aid

8) δυνατότητα ίδρυσης εταιριών διαμεσολαβητών αποκλειστικά και μόνο ως προσωπικές

9) ένταξη στον κανόνα υποχρεωτικότητας και των απαιτήσεων δανειστών που είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο

10)  μεταφορά εσόδων από ποινές στο ΤΑΧΔΙΚ και όχι γενικά στο δημόσιο.