Αλλαγή στον Τρόπο Αποζημίωσης των Αυτεπαγγέλτως Διοριζόμενων Δικηγόρων

0

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΚΥΑ Αριθμ. 67506 / Φ.Ε.Κ. Β’ 2333/17 Αυγούστου 2012), αλλάζει ο τρόπος καθορισμού της αποζημίωσης των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης αλλά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ πατήστε εδώ.

Σχόλια