Αλλαγή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας ζητεί το ΕΣΡ

0

Την κατάργηση, τροποποίηση και απλοποίηση των 2/3 της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας προτείνει η ομάδα εργασίας του ΕΣΡ, υπό τον καθηγητή Νέστορα Κουράκη, ο οποίος παρέδωσε τη σχετική έκθεση στον υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση αλλά και στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.
Μεταξύ άλλων προτείνεται η κατάργηση ή τροποποίηση σειράς διατάξεων του Ν. 2328/1995 και των Π.Δ. 231/1995 και 310/1996 καθώς επίσης και η εκ νέου ρύθμιση ζητημάτων που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του Ν.3592/ 2007 περί συγκέντρωσης Μέσων και ψηφιακής τηλεόρασης. Επιπλέον, η ομάδα εργασίας κρίνει σκόπιμη την κατάργηση του Ν. 2644/1998 περί παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών και την ένταξη στον Ν. 3592/2007 παρόμοιων ρυθμίσεων κατόπιν εναρμόνισής τους με εκείνες που αφορούν την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Η ενίσχυση του κανονιστικού ρόλου του ΕΣΡ και η θέσπιση νέας ρύθμισης για τις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται στις προτάσεις της ομάδας, παράλληλα με την κατάργηση του νόμου 3310/2005 περί βασικού μετόχου, ο οποίος, όπως επισημαίνεται, έχει περιπέσει σε αχρησία.
Προτείνεται, τέλος, η τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 3592/2007 αλλά και η τροποποίηση του 3603/2007 περί δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων λόγω νομοτεχνικών προβλημάτων. Ιδιαίτερη μνεία, γίνεται και για την ανάγκη τροποποίησης του σχεδίου ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2007/65/Ε.Ε.

Σχόλια