ΣτΕ:Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ΦΑΠ στις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος

0

Με την υπ’ αριθμ. 3833/2014 απόφασή του το ΣτΕ υποχρεώνει το ΥπΟικ να μεταρρυθμίσει την από 5.6.2013 Υπουργική Απόφαση με την οποία προσδιόρισε τον ΦΑΠ φυσικών προσώπων στον Δήμο Ν. Μάκρης, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του ΦΠΑ, για τα έτη 2011, 2012 και 2013 στα 620 ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πιο συγκεκριμένα το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ο υπουργός των Οικονομικών οφείλει μεν να λαμβάνει υπόψη την κατά νόμο «κατώτερη τιμή» ανά τετραγωνικό μέτρο, δεν μπορεί όμως να μην συνεκτιμά και τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων όμορων περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, και τις οποίες ο ίδιος έχει προηγουμένως κανονιστικά καθορίσει, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 41 του νόμου 1249/1982, με την αιτιολογία, ότι για τον καθορισμό του ύψος του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων πρέπει για λόγους φορολογικής ισότητας να συνεκτιμάται και η φορολογητέα αξία των ακινήτων όμορων περιοχών.

 

Σχόλια