Άμεση παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ζητούν οι Πρόεδροι Δικαστικών Ενώσεων

0

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κ. Παναγιώτη Νικολούδη, απηύθυναν οι Πρόεδροι των Δικαστικών Ενώσεων, ζητώντας την έκδοση εγκυκλίου ή έγγραφης οδηγίας, με την οποία θα ρυθμίζονται ζητήματα που ανέκυψαν ως προς την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, λόγω του ότι η προθεσμία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης λήγει στις 30 Ιουνίου 2012, ενώ η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα στις 16 Ιουλίου, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η απαιτούμενη συνυποβολή αντιγράφου των Ε1 και Ε9 της φορολογικής δήλωσης μαζί με την δήλωση περιουσιακής κατάστασης για όσους φορολογούμενους θελήσουν να υποβάλουν φορολογική δήλωση μετά τις 30 Ιουνίου.

Άμεση παρέμβαση ζητείται από τους Προέδρους των Δικαστικών Ενώσεων και ως προς την σύγχυση που έχει δημιουργηθεί για την αναγραφή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Δεδομένου ότι η αναγραφή αυτή δεν προβλέπεται στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση 24180/2007 –η οποία ρυθμίζει το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης- οι Πρόεδροι καλούν τον κ. Νικολούδη να εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο για την μη υποχρεωτικότητα της αναγραφής αριθμών τραπεζικού λογαριασμού στο έντυπο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2012.

Σχόλια