Αμφισβητείται η νομιμότητα του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου

0

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έθεσε ζητήματα νομιμότητας του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου, το οποίο κατατέθηκε από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργο Σουφλιά για ψήφιση στη Βουλή.

Σε ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αναφέρεται ότι με το συγκεκριμένο Πλαίσιο δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος, αν και σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση της χώρας να εκτιμά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για σχέδια και προγράμματα, που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η Ολομέλεια εκτιμά ότι στην περίπτωση του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας δεν εκπονήθηκε προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξουν τροποποιήσεις «η χώρα απειλείται με την επιβολή μιας νέας καταδίκης για παράβαση του κοινοτικού Δικαίου περιβάλλοντος».

Καταλήγει δε ότι «σε περίπτωση ακύρωσής του συμπαρασύρονται όλα τα ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια τα οποία θα εκδοθούν δυνάμει αυτού».

Σχόλια