«Μητρώο τραυματισμού κρατουμένων» σε όλες τις φυλακές

0

Με έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα  του υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Μ. Σκανδάμη, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη της λειτουργίας του εν λόγω αρχείου η 6η Ιουνίου 2011.  Ως υπεύθυνοι της ενημέρωσης του  ορίζονται ο γιατρός και επικουρικά ο νοσηλευτής του εκάστοτε σωφρονιστικού καταστήματος..

Στο μητρώο θα καταγράφονται οι τραυματισμοί οι οποίοι εντοπίζονται μετά από ιατρική εξέταση τόσο στους νεοεισερχόμενους κρατούμενους όσο και στους λοιπούς κρατούμενους  «με ρητή αναφορά στο είδος και την αιτία του τραυματισμού, καθώς και την ημερομηνία και ώρα εξέτασης».

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα, δίδεται ρητή εντολή προς τους Διευθυντές των Καταστημάτων Κράτησης : «Στις περιπτώσεις που ως αιτία τραυματισμού αναφέρεται βιαιοπραγία ή κρίνεται ότι έχει υπάρξει τέτοια, η Διεύθυνση οφείλει να προβεί αμελλητί στην ενημέρωση του Εισαγγελέα-Επόπτη του Καταστήματος και της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής».
 

Σχόλια