Αμοιβές Δικηγόρων: Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για την προκαταβολή και την παρακράτηση φόρου

0

Με νέα, Εγκύκλιό του (ΠΟΛ.1026/26.1.2012) το υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α’) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων. 

Σχόλια