ΑΜΟΙΒΕΣ και …. αμοιβές

0

Στα πλαίσια της καθημερινής αποδελτίωσης του ΦΕΚ, η νομική μας υπηρεσία επεξεργάστηκε και το ΦΕΚ τ. Β αρ. 2454/2-11-2011  στο οποίο είναι δημοσιευμένη η Υπουργική Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη σχετικάμε την «Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αμοιβής στο δικηγορικό γραφείο «CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP» και στην εταιρεία «LAZARD FRERES SAS ».

Αποτελεί πάγια τακτική η πρόσληψη Συμβούλων από την εκάστοτε κυβέρνηση και μάλιστα σε ιδιαίτερες περιστάσεις, όπως η σημερινή. Όμως οι αμοιβές που περιγράφονται στο ανωτέρω φύλλο δεν παύουν να αποτελούν πρόκληση για τα σημερινά δεδομένα της χώρας μας, όπου οι πάσης φύσεως αμοιβές συρρικνώνονται καθημερινά.

ΑΜΟΙΒΕΣ και…  αμοιβές