Αναβολή του διαγωνισμού των Ειρηνοδικών

0

Αναβάλλεται,τελικά, ο διαγωνισμός των Ειρηνοδικών που είχε οριστεί για την 10η Ιανουαρίου 2011. Ειδικότερα, η έναρξη του διαγωνισμού για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως δεν θα γίνει την 10η Ιανουαρίου, όπως αρχικά είχε προγραμματισθεί, αλλά σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα αποφασισθεί από την αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή και θα ανακοινωθεί. ;

Σχόλια