Αναδρομικά θα ισχύσει ο νόμος για τα πανωτόκια

0

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο Ν. 2601/1998 για τα πανωτόκια έχει εφαρμογή και στις δίκες που ήταν εκκρεμείς και πριν τις 15 Απριλίου 1998, ημέρα εφαρμογής του νόμου.

Κατά συνέπεια ο ανατοκισμός των καθυστερούμενων τόκων πρέπει να γίνεται ανά εξάμηνο, ανεξάρτητα αν αυτό αναφέρεται ή όχι στη σύμβαση που έχουν υπογράψει οι τράπεζες με τους δανειολήπτες.

Σχόλια