Αναδρομικά σε συνταξιούχους δικαστικούς επιδικάζει το Μισθοδικείο

0

Με ομόφωνη απόφασή του το Μισθοδικείο επιδίκασε σε δύο συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς αναδρομικά για μία 5ετία, διαφορές που κυμαίνονται γύρω στα 45.000 ευρώ στον καθένα, κρίνοντας ότι κακώς δεν είχε συνυπολογιστεί στις συντάξιμες αποδοχές τους η πάγια αποζημίωση που καταβάλλεται στους εν ενεργεία δικαστές λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 880 ευρώ το μήνα.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η αποζημίωση αυτή έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στις συντάξιμες αποδοχές, αφού με δικαστικές αποφάσεις έχει ενταχθεί στις κανονικές μηνιαίες αποδοχές των εν ενεργεία δικαστών, τονίζοντας ότι η συνταγματική προστασία του άρθρου 88 διασφαλίζει και το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ώστε να υπάρχει μια σταθερή αναλογία ανάμεσα στις συντάξιμες αποδοχές και σ εκείνες των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών.

Η δικαστική απόφαση επαναφέρει το ζήτημα της διεκδίκησης αξιώσεων σε βάρος του Δημοσίου για μεγαλύτερο διάστημα, καθώς επιμήκυνε ουσιαστικά το χρόνο παραγραφής για τις συντάξεις από 3 σε 5 χρόνια, ενώ αποδοκιμάζει το προνομιακό επιτόκιο του Δημοσίου (6%), το οποίο βαρύνει τις οφειλές του, κρίνοντας ότι και το Δημόσιο πρέπει να επιβαρύνεται με το πολύ υψηλότερο επιτόκιο, που ίσχυε εκάστοτε για τους ιδιώτες.

Ταυτόχρονα δημιουργεί ελπίδες ότι θα υπάρξει και για τους απλούς πολίτες δικαστική απόφαση που θα τους επιτρέπει να διεκδικούν με υψηλότερα επιτόκια τις οικονομικές αξιώσεις τους.

Σχόλια