Αναδρομική ισχύ του νόμου για τα πανωτόκια εισηγείται ο κ. Λινός

0

Ο νόμος 2601/1998 για τα πανωτόκια πρέπει να έχει αναδρομική εφαρμογή και στις υποθέσεις που ήταν σε εκκρεμότητα στα δικαστήρια πριν από τις 15 Απριλίου 1998, ημέρα ψήφισης του νόμου εισηγήθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ο εισαγγελέας Δημήτρης Λινός.

Κατά συνέπεια ο ανατοκισμός των καθυστερούμενων τόκων πρέπει να γίνεται ανά εξάμηνο, ανεξάρτητα αν αυτό αναφέρεται ή όχι στη σύμβαση που έχουν υπογράψει οι τράπεζες με τους δανειολήπτες.

Ο Δ.Λινός υποστήριξε ότι ο νόμος του 1998 έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται συνεπώς στις εκκρεμείς δίκες ενώπιον των Πρωτοδικείων και Εφετείων.

Επίσης, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρότεινε να αναιρεθεί απόφαση του Εφετείου που είχε κρίνει ότι ο νόμος του 1998 δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν καταλαμβάνει τις δανειακές συμβάσεις που είχαν καταρτιστεί πριν από την ισχύ του νόμου (15/4/1998). Ακόμα, το Εφετείο είχε κρίνει ότι για τις δανειακές συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί πριν από την 15η Απριλίου 1998 δεν οφείλονται πανωτόκια, αν δεν έχει συμφωνηθεί αυτό μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το 1998 είχε κρίνει, με δύο αποφάσεις της (8 και 9/1998), ότι εάν στο δανειακό συμβόλαιο δεν γίνεται αναφορά για πανωτόκια, οι τράπεζες δεν μπορούν να ανατοκίζουν με τόκους τις καθυστερούμενες οφειλές.

Σημειώνεται ότι τα τραπεζικά ιδρύματα μέχρι το 1998 έβαζαν πανωτόκια από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης των δόσεων, ανεξάρτητα αν στη σύμβαση υπήρχε ή όχι πρόβλεψη για ανατοκισμό των τόκων. Το 1998 ψηφίστηκε ο Ν. 2601/1998 που προέβλεψε ότι ο ανατοκισμός των καθυστερούμενων τόκων μπορεί να γίνεται, κατά ελάχιστο όριο ανά εξάμηνο.

Σχόλια