Αναγνώριση δικαιώματος πρόσβασης μαθητών στα γραπτά των πανελληνίων εξετάσεων

0

Η Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απηύθυνε σύσταση προς το Υπουργείο Παιδείας να επιτρέπει σε όσους συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, να βλέπουν τα γραπτά τους ή να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των γραπτών δοκιμίων τους.

Στην Αρχή είχαν προσφύγει δέκα συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2006, καθώς το υπουργείο Παιδείας δεν αποδέχθηκε το αίτημά τους, να δουν τα γραπτά δοκίμιά τους.

Η Αρχή αποφάνθηκε ότι το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οφείλει να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης των ως άνω προσφευγόντων, ενώ η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος περιλαμβάνει τόσο την επίδειξη αυτών των γραπτών δοκιμίων, όσο και τη χορήγηση των ζητηθέντων αντιγράφων των γραπτών δοκιμίων του, ώστε να είναι το υποκείμενο σε θέση να ελέγξει εάν έχουν τηρηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας οι όροι και οι προϋποθέσεις θεμιτής επεξεργασίας για τα δεδομένα, που το αφορούν.

Εξάλλου, η Αρχή υποστήριξε ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο χρόνο, που καθορίζεται από τις κρίσιμες διατάξεις ως χρόνος φύλαξης των δοκιμίων αυτών, δηλαδή έως την 15η Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους.

Σχόλια