Αναγνώριση προϋπηρεσίας στον καταργηθέντα Εθνικό Οργανισμό Καπνού κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

0

Την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε πρώην εργαζόμενη του καταργηθέντα Εθνικού Οργανισμού Καπνού, εξασφάλισε με παρέμβασή του, ο Συνήγορος του Πολίτη.

Την αναγνώριση χορήγησε με βεβαίωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βάσει στοιχείων που προσκόμισε η δικαιούχος. Η πρώην εργαζόμενη στον καταργηθέντα Εθνικό Οργανισμό Καπνού διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο για άρνηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία της στον Οργανισμό.