«Ναι» στην ανακατανομή των αρμοδιοτήτων 12 υπουργείων από το ΣτΕ, αλλά με νομοτεχνικές παρατηρήσεις

0

Νόμιμο έκρινε το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες σε 12 υπουργεία, προχωρώντας όμως παράλληλα σε νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις.
Συγκεκριμένα, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο στη γνωμοδότησή του θεωρεί ότι «δεν συνάδουν με το αντικείμενο και την οργανωτική δομή» των υπουργείων Εσωτερικών και Υποδομών οι αρμοδιότητες πολεοδομικού χαρακτήρα (καθορισμός όρων δόμησης σε ιστορικούς τόπους και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λπ.), οι οποίες μεταφέρθηκαν στα δύο υπουργεία από τα καταργηθέντα Μακεδονίας-Θράκης και Αιγαίου. Το σχέδιο Π.Δ. προβλέπει ότι το πρώην υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης αποτελεί πλέον Γενική Γραμματεία του υπουργείου Εσωτερικών και το πρώην υπουργείο Αιγαίου Ειδική Γραμματεία του υπουργείου Υποδομών.
Επίσης, οι δικαστές του Ε΄ Τμήματος κρατούν αποστάσεις από την υπαγωγή της προστασίας των ακτών, του αιγιαλού και της παραλίας στο υπουργείο Περιβάλλοντος –ενόψει «της νέας διευρυμένης δομής του και των διευρυμένων αρμοδιοτήτων του επί θεμάτων Περιβάλλοντος»–, ενώ ζητούν να επανεξεταστεί η μεταφορά της εποπτείας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης από το υπουργείο Εσωτερικών στο υπουργείο Παιδείας.
Η γνωμοδότηση του ΣτΕ κάνει, τέλος, εκτενή αναφορά σε επιμέρους αρμοδιότητες διευθύνσεων των οικονομικών υπουργείων, οι οποίες υπάγονται προσωρινά σε δύο υπουργεία. Για αυτές θεωρεί ότι πρέπει να οριστεί πως η διπλή υπαγωγή είναι προσωρινή και θα ισχύσει για μια μεταβατική περίοδο.

Σχόλια