“Ναι” στο επίδομα τέκνων σε δημοσιογράφους γραφείων Τύπου του εξωτερικού

0

Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι δημοσιογράφοι των γραφείων Τύπου του εξωτερικού δικαιούνται το επίδομα τέκνων ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι την επιμέλεια των παιδιών τους ή εάν αυτά ζουν στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό.

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Χ Τ. ο οποίος υπηρετούσε στο γραφείο Τύπου της ελληνικής πρεσβείας στην Λευκωσία ως ακόλουθος Τύπου και ζητούσε να του επιδικαστεί το ποσό των 45.628 δολαρίων ως επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή για το χρονικό διάστημα από 1.4.2002 έως 31.12.2003.

Ο εν λόγω Χ.Τ. στις 12.8.1985 παντρεύτηκε και εν συνεχεία ο γάμος του λύθηκε.

Στους υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στο εξωτερικό χορηγείται επίδομα αλλοδαπής, το οποίο προσαυξάνεται για κάθε παιδί και συγκεκριμένα κατά ποσοστό 6% για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 6 ετών, 8% για κάθε παιδί ηλικίας 7 έως 12 ετών και 14% για κάθε παιδί από 13 έως 18 ή 24 εφόσον σπουδάζει.

Το επίδομα αυτό, με την από 481/23.11.1994 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, επεκτάθηκε και στους προϊσταμένους των Γραφείων Τύπου του εξωτερικού.

Η ολομέλεια του ΑΠ έκρινε ότι σύμφωνα με την νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα, η λόγω τέκνου προσαύξηση του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή οφείλεται στον δικαιούχο υπάλληλο, εφόσον το τέκνο είναι ανήλικο και τον βαρύνει οικονομικά, ανεξάρτητα εάν αυτός έχει ή όχι την επιμέλεια του ανηλίκου.

Σχόλια