«Ναι» της Κομισιόν στις ενισχύσεις για την οδική υποδομή

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις για ορισμένα μέτρα στήριξης της οδικής υποδομής στην Ελλάδα, τα οποία ενέκριναν οι ελληνικές αρχές.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επιχορηγήσεις για κατασκευή και αναβάθμιση των συγκεκριμένων οδικών υποδομών στην Ελλάδα δε συνιστούν κρατικές ενισχύσεις.
Μεταξύ 2007 και 2014, οι ελληνικές αρχές θα διαθέσουν 330 εκατομμύρια ευρώ για κατασκευή και αναβάθμιση τριών αυτοκινητοδρόμων.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι για το έργο προκηρύχθηκε διαγωνισμός, εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα είναι υπέρμετρη η οικονομική αντιστάθμιση για τον κατασκευαστή της υποδομής.
Επομένως, καθώς το μέτρο δεν συνεπάγεται παροχή πλεονεκτήματος σε επιχείρηση, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση υπό την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Σχόλια