«Ναι» του ΑΕΔ στη διετή παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου

0

Υπέρ του Δημοσίου τάχθηκε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, το οποίο χθες αποφάσισε ότι είναι συνταγματικά ανεκτή η διετής παραγραφή των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων κατά του Δημοσίου. Εκδίδοντας την πρώτη απόφασή του για το 2012, το ΑΕΔ ήρε την αμφισβήτηση περί συνταγματικότητας του εν λόγω δικονομικού προνομίου, η οποία είχε προκύψει από αντίθετες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου. Η σύγκρουση στη νομολογία των δύο ανωτάτων δικαστηρίων επιλύθηκε υπέρ του Αρείου Πάγου.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως ενώ οι αξιώσεις του Δημοσίου έναντι των υπαλλήλων του και άλλων πολιτών υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, οι αξιώσεις των ίδιων των υπαλλήλων από περιοδικές παροχές, π.χ. μισθούς, επιδόματα κλπ., θα παραγράφονται σε συντομότερη προθεσμία δύο χρόνων. Το σκεπτικό του ΑΕΔ ήταν ότι η διετής παραγραφή δικαιολογείται από την ανάγκη ταχείας επίλυσης των αξιώσεων κατά του Δημοσίου και προστασίας της δημόσιας περιουσίας. Αν γινόταν δεκτή η πενταετής παραγραφή, η τύχη της δημόσιας περιουσίας θα ήταν για πολλά χρόνια μετέωρη και το κράτος θα δυσκολευόταν στην άσκηση οικονομικής πολιτικής.

Σχόλια