Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις μονιμοποιήσεις συμβασιούχων δια της δικαστικής οδού

0

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γ. Σανιδάς, άσκησε ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αναίρεση κατά δύο αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με τις οποίες είχε κριθεί ότι οι συμβάσεις εργασίας απασχολουμένων στον ΟΕΓΑ ήταν αορίστου και όχι ορισμένου χρόνου.

Ο Εισαγγελέας επισημαίνοντας την συνταγματικότητα του Π.Δ. 164/2004, με το οποίο μονιμοποιήθηκαν συμβασιούχοι του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου, υποστήριξε ότι όσοι δεν μονιμοποιήθηκαν με βάση αυτό το Π.Δ. δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν με δικαστικές αποφάσεις, καθώς το απαγορεύει το Σύνταγμα..

Η ημερομηνία συζήτησης της αναίρεσης στην ολομέλεια του Α.Π. αναμένεται να προσδιορισθεί σύντομα.

Σχόλια