Ανάκληση εργασιών Δικαστηρίων λόγω Βουλευτικών Εκλογών

0

Εγκύκλιο απέστειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007, αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν από την διενέργεια των εκλογών και δύο (2) εργάσιμες μέρες μετά από αυτές, δηλαδή από 12 Σεπτεμβρίου 2007 μέχρι και 18 Σεπτεμβρίου 2007, πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, για το οποίο παρατείνεται η αναστολή των εργασιών του για μία (1) ακόμη εργάσιμη ημέρα, ήτοι μέχρι και 19 Σεπτεμβρίου 2007.

Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 12η Σεπτεμβρίου 2007 και δεν θα περατωθούν την ίδια μέρα, συνεχίζονται και μετά την 12η Σεπτεμβρίου 2007.

Στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα αναστέλλεται και η διενέργεια των πλειστηριασμών.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων στις Βουλευτικές Εκλογές θα γίνει από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου με μηχανογραφικό σύστημα, ενώ άρχισε και η υποβολή αιτήσεων εξαιρέσεως-προτιμήσεως από τους ενδιαφερόμενους δικηγόρους.