Ανακοίνωση – απάντηση της Προέδρου του Αρειου Πάγου σε άρθρο της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ

0

Στην έκδοση ανακοίνωσης προχώρησε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ.Βασιλική Θάνου, απαντώντας σε σχετικό άρθρο της εφημερίδας “ΤΟ ΒΗΜΑ”.
Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

“Προς τον Διευθυντή
της Εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής»
κ. Αντώνη Καρακούση.

κ. ∆ιευθυντά,

Σχετικά με δημοσίευμα, που δημοσιεύθηκε στο τελευταίο φύλλο της  εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής», με ημερομηνία 26 Μαρτίου 2016, της δημοσιογράφου ∆ήμητρας Κρουστάλλη, που αφορά το πρόσωπό μου, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

Πέραν του ότι το περιεχόμενο του δημοσιεύματος είναι ανακριβέστατο, όπως κατωτέρω εκθέτω, είναι και μη σοβαρό, αφού διατίθεται μία ολόκληρη σελίδα της εφημερίδας σας, για να εξιστορηθεί ένα «παραμύθι», με την αφήγηση του οποίου γίνεται προσπάθεια να πεισθούν οι αναγνώστες ότι η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου αρνείται να πληρώσει το ποσό των 175,40 €!!!

Το μόνο αληθές στο δημοσίευμα είναι ότι κατά το έτος 2006, με το βαθμό του Εφέτη, είχα ασκήσει και εγώ αγωγή κατά του ∆ημοσίου, με την οποία εζητείτο η καταβολή διαφοράς αποδοχών, όπως έπραξαν τότε σχεδόν όλοι οι ∆ικαστικοί Λειτουργοί. Οι αγωγές αυτές δεν συζητήθηκαν, διότι τελικά έγινε συμβιβασμός, μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των ∆ικαστών και καταβλήθηκε ένα μέρος από τα αιτούμενα ποσά. Οι αγωγές αυτές, όπως δέχθηκε στο σκεπτικό της απόφασής του, το δικαστήριο που εδίκασε την αγωγή της δικηγόρου το οποίο επιμελώς αποκρύπτει η συντάκτης του δημοσιεύματος, παραδόθηκαν έτοιμες, γραμμένες από τους ενάγοντες δικαστές, με βάση υπόδειγμα αγωγής που είχαν συντάξει οι ∆ικαστικές Ενώσεις, σε δικηγόρους επιλογής του καθενός, με την εντολή και μόνον να κατατεθούν στο ∆ικαστήριο. Για το λόγο αυτό, οι δικηγόροι εζήτησαν και τους κατεβλήθησαν μόνον τα ποσά των δικαστικών εξόδων (παράβολο, αντίγραφα, έξοδα επίδοσης κλπ). Μόνον όσοι είχαν την ατυχία να έχουν αναθέσει την εντολή της κατάθεσης του δικογράφου της αγωγής τους στην εν λόγω δικηγόρο, όπως και η υποφαινόμενη, δεχθήκαμε από μέρους της αγωγές, με τις οποίες ζητούσε υπερβολικά ποσά και από εμένα προσωπικά δικηγορική αμοιβή 9.000 €, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από το ∆ικαστήριο, σχεδόν στο σύνολό του, με την αιτιολογία που προανέφερα και της επιδικάσθηκε το ποσό των 200 Ε, ως δίκαιη και εύλογη αμοιβή συν 175 Ε έξοδα. Είναι, επίσης,   ότι δήθεν συναντήθηκα τυχαία μαζί της και ότι της είπα ότι «θα προχωρήσω σε τακτοποίηση της εκκρεμότητας». Αντίθετα, το αληθές είναι ότι όλοι οι «εναγόμενοι» δικαστές της προτείναμε, κατ ́ επανάληψη, μέχρι τη συζήτηση των εναντίον μας αγωγών, να της καταβάλουμε ένα ποσόν συμβιβαστικά, το οποίο αρνήθηκε, όπως αρνήθηκε και μετά την έκδοση των αποφάσεων και προχώρησε σε άσκηση εφέσεων κατ ́ αυτών.

Επειδή, η συντάκτρια δημοσιογράφος του δημοσιεύματος δεν επέδειξε, όπως όφειλε, το ελάχιστο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ώστε να επικοινωνήσει μαζί μου και να καταγράψει τις θέσεις μου, και επίσης, δεν κατέγραψε όπως όφειλε, την αιτιολογία της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε, σχεδόν στο σύνολό του, το αιτούμενο ποσό, σας ζητώ να δημοσιεύσετε όπως υποχρεούσθε, την επιστολή μου αυτή στο αμέσως επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας, με τον ίδιο τρόπο που δημοσιεύσατε και το εις βάρος μου δημοσίευμα.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η μονομέρεια με την οποία ενήργησε η συντάκτης του δημοσιεύματος, που δημοσιεύσατε στην εφημερίδα σας, μου επιτρέπει να θεωρήσω, δικαιολογημένα, ότι η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εις βάρος μου επίθεσης, που διεξάγεται από ορισμένα (ελάχιστα) πρόσωπα, τα οποία κινούνται είτε από προσωπική εμπάθεια, είτε διότι, με την ευσυνείδητη άσκηση του λειτουργήματος μου, αποτελώ εμπόδιο στα σχέδιά τους και στις επιχειρούμενες παρεμβάσεις τους στη ∆ικαιοσύνη.

Η Πρόεδρος

Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου”