Ανακοίνωση Αρείου Πάγου για τις αιτήσεις μετάθεσης δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών

0

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενόψει των επικείμενων συνεδριάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όσοι εκ των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών επιθυμούν να μετατεθούν, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στο αρμόδιο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (4ος όροφος, 402 γραφείο) ή αποστείλουν αυτές μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax 210-6423399), το αργότερο έως 15 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα.

Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων τοποθέτησης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, των οποίων αναμένεται η προαγωγή στον ανώτερο βαθμό.

Επισημαίνεται ότι, ο αριθμός των επιλογών στις αιτήσεις μετάθεσης και τοποθέτησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10).
 

Εκ του Τμήματος Συμβουλίων

Σχόλια