Ανακοίνωση ΔΣΑ για τις παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης

0

Την αποφυγή κάθε ενέργειας των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας που μπορεί να θεωρηθεί ως παρέμβαση στην αυτόνομη λειτουργία της Δικαιοσύνης ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με ανακοίνωση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών είναι και οφείλει να παραμένει θεσμός απαραβίαστος. Για το λόγο τούτο, κάθε ενέργεια των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας που μπορεί να θεωρηθεί ως παρέμβαση στην αυτόνομη λειτουργία της Δικαιοσύνης πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται». Επιπλέον, σημειώνεται ότι «η βραδύτητα που σημειώνεται κατά την απονομή της Δικαιοσύνης, ιδιαίτερα δε σε μείζονος σημασίας υποθέσεις, με αποτέλεσμα αυτές να οδηγούνται στα πρόθυρα της παραγραφής, αποτελεί ανεπίτρεπτο φαινόμενο σε μια δικαιοκρατούμενη Πολιτεία, το οποίο κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου».

Καταλήγοντας ο ΔΣΑ «καλεί την Πολιτεία να εξαντλήσει τις θεσμικές της αρμοδιότητες, ώστε να επιτευχθεί η δίκαιη, ταχεία και αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης».

Σχόλια