Ανακοίνωση ΓΓΕ για παραπλανητικές επιστολές για εθνικά-διεθνή και κοινοτικά σήματα

0

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

27/01/2017

Η Υπηρεσία μας πληροφορήθηκε ότι διάφορα ιδιωτικά γραφεία, με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στέλνουν επιστολές σε καταθέτες εθνικών και διεθνών σημάτων, καθώς και σημάτων της ΕΕ, καλώντας αυτούς να καταβάλλουν τέλη, προκειμένου να δημοσιεύσουν τα σήματά τους και να τα καταχωρήσουν στο μητρώο τους, δημιουργώντας την πεπλανημένη εντύπωση ότι πρόκειται για την επίσημη Εθνική, Διεθνή ή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία.

Κάποια από τα εν λόγω γραφεία κάνουν χρήση παρομοίων λογοτύπων με αυτά του EUIPO και του WIPO, κατά τρόπο που παραπλανούν το κοινό ως προς την ακριβή προέλευσή τους.

Η Υπηρεσία μας ενημερώνει τους χρήστες ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν νομική υπόσταση για την καταχώριση των σημάτων τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Αν θέλετε να διαπιστώσετε την ακριβή προέλευση μιας τέτοιας επιστολής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Υπηρεσία μας.

Εκ της Διευθύνσεως

Σχόλια