Εφ. Αθηνών: Ανακοίνωση γραπτών εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων Α’ Περιόδου 2015

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εφετείου Αθηνών, οι γραπτές εξετάσεις των υποψήφιων Δικηγόρων, για το Α΄Εξάμηνο του 2015 θα διεξαχθούν:

A) Στις 25-04-2015, ημέρα Σάββατο

1. Αστικό από 09:00 μέχρι 12:00

2. Πολιτική Δικονομία από 12:30 μέχρι 15:30

3. Εμπορικό Δίκαιο από 16:00 μέχρι 19:00

Β) Στις 26-04-2015, ημέρα Κυριακή

1. Ποινικό Δίκαιο από 09:00 μέχρι 12:00

2. Ποινική Δικονομία από 12:30 μέχρι 15:30

Τόπος διεξαγωγής της ανωτέρω γραπτής δοκιμασίας ορίστηκε το νέο κτίριο της Νομικής Σχολής Αθηνών (είσοδος πεζόδρομος Μασσαλίας και Σίνα 3)

Η προσέλευση των υποψηφίων δικηγόρων θα πρέπει να γίνει μισή ώρα πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων, δηλαδή στις 08:30.

Σχετικό έγγραφό