Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Αθηνών για την εκδίκαση των πινακίων της τακτικής μονομελούς

0

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών, από 2-11-2015 με εντολή του Προέδρου του Τριμελούς ΑΣυμβουλίου Διοίκησης όλα τα πινάκια του τμήματος Τακτικής Μονομελούς θα εκδικάζονται στις 09.00 π.μ.

Εκτός των πινακίων των εφέσεων ΙΑΑ και ΙΒΒ που εκδικάζοπνται στις 09.30 π.μ

Σχόλια