Ανακοίνωση Συμβολαιογραφικού Συλλόγου για αναβολή πλειστηριασμού (22/2/2018)

0

22 Φεβρουαρίου 2018

Συβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου ενημερώνει ότι ο πλειστηριασμός για τον οποίο εξέφρασαν σήμερα Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου τη δυσαρέσκεια τους με τις συνήθεις πλέον μεθόδους διατάραξης της κοινωνικής ειρήνης συλλογικότητες, πρωτοστατούντος προσώπου με κορυφαίο πολιτειακό ρόλο στο παρελθόν, αφορά υψηλή οφειλή και είχε αναβληθεί καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Να σημειωθεί επίσης ότι για την αναβολή είχαν ενημερωθεί όλοι οι νόμιμοι εμπλεκόμενοι από την περασμένη Παρασκευή και ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί εν ευθέτω χρόνο. Για μια ακόμα φορά διαπιστώνουμε ότι συλλογικότητες με τη γνωστή πλέον συμπεριφορά τους δεν προσδίδουν κάτι ουσιαστικό στο κοινό συμφέρον. Με τον δρόμο που έχουν επιλέξει το μόνο που καταφέρνουν είναι να εκτίθενται!

Με τιμή

             O Πρόεδρος                              Η Γενική Γραμματέας

      Γεώργιος Ρούσκας                           Ευτυχία Καραστάθη

 

Σχόλια