Ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων για τον ανακριτή Κασίμη

0

Με μια τεκμηριωμένη και σαφή ανακοίνωση η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στο γνωστό θέμα της προσωρινής κράτησης του Μάκη Ψωμιάδη, μετά τη γνωστή διαφωνία μεταξύ Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της η Ένωση αναφέρεται εκτενώς στη Συνταγματικώς θεμελιωμένη ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, τονίζοντας ειδικότερα:

«Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε σε εκείνους  που γνωρίζουν και λησμονούν και να πληροφορήσουμε  τους υπόλοιπους, που δεν γνωρίζουν αλλά εκφέρουν άποψη σαν να γνωρίζουν, τα εξής:Σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1, 2 του Συντάγματοςτου1975, η Δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές που απολαμβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και υπόκεινται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, μόνο στο Σύνταγμα και τους νόμους. Διατύπωση συνεπειών της συνταγματικής αρχής της δικαστικής ανεξαρτησίας (αρχής συναγομένης υπό την ισχύ του Συντάγματος του 1952 από τα άρθρα 87, 88 παρ. 1, 90 αυτού, συνδυαζόμενα) περιέχουν και τα άρθρα 177 του ΚΠοινΔ και 340 εδ. α του ΚΠολΔ. Κατά το πρώτο οι δικαστές δεν υποχρεούνται να ακολουθούν νομικούς κανόνες αποδείξεων, αλλά πρέπει να αποφασίζουν κατά την δική τους πεποίθηση, ακούοντας, για τον σκοπό αυτόν, την φωνή της συνειδήσεώς τους και οδηγούμενοι από την απροσωπόληπτη κρίση, που προκύπτει από τις συζητήσεις, για την αλήθεια των πραγματικώνγεγονότων, για το αξιόπιστο των μαρτύρων και για την αξία των λοιπώναποδείξεων. Κατά το δεύτερο, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητάο νόμος, το δικαστήριο κρίνει ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα καιαποφασίζει κατά συνείδηση αν οι ισχυρισμοί είναι αληθινοί(Διοικητική Ολομέλεια Αρείου Πάγου 18/1993).Όσοι, συνεπώς, επιμένουν να φιλολογούν γύρω από το θέμα αυτό ,θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι πρώτον δεν έχουν γνώση του φακέλλου της υπόθεσης που σχολιάζουν και δεύτερον δεν έχουν τη δυνατότητα και την ευχέρεια  να αξιολογήσουν  τις απόψεις των Δικαστικών Λειτουργών, που εκφράστηκαν, διότι αυτός ο θεσμικός  ρόλος ανήκει σε άλλους αρμοδιότερους» .
 

Σχετικά άρθρα:

Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων: Ανακοίνωση για Ανακριτή Κασίμη

 

Σχόλια