Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΝΕΥ

0

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων, αποφοίτων νομικών σχολών, για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.» και ειδικότερα για την εμβάθυνση «Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 8 Μαϊου 2005. Πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε., τηλ: 22710-35222, φαξ: 22710-35229, e-mail: stt@aegean.gr, καθώς και στη δικτυακή σελίδα του ΤΝΕΥ: http://www.stt.aegean.gr.

Σχόλια