Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για την διαδικασία Συναινετικών Προσημειώσεων

0

Σας γνωρίζουμε ότι από 1-9-2017 στη διαδικασία των Συναινετικών Προσημειώσεων οι υποθέσεις που θα δικάζονται θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει την ενιαία ροή δικογράφου (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.) που ισχύει στην Πολιτική Διαδικασία, δηλαδή Κατάθεση Αίτησης, Προσδιορισμός,Εκδίκαση, Δημοσίευση απόφασης.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι κ.κ, πληρεξούσιοι δικηγόροι το Πρωτοδικείο στις 30-8-2017, 31-3-2017 και 1-9-2027 θα δέχεται αιτήσεις για την εισαγωγή των υποθέσεων που αφορούν σε ανακλήσεις Συναινετικών Προσημειώσεων στο κτίριο 5 (1ος όροφος) – τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων, Έκτοτε, δηλαδή από 4-9-2017, οι σχετικές αιτήσεις Θα κατατίθενται στο γκισέ του δευτέρου ορόφου του κτιρίου 4.

Η eκδίκαση των υποθέσεων θα λαμβάνει χώρα στην ίδια αίθουσα (κτίριο 4, γραφείο 206).

                                                                                                                     Αθήνα, 28/8/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 ΕΥΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ

Σχόλια