Ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων διαμορφώνονται ως ακολούθως, λόγω των έκτακτων τεχνικών δυσλειτουργιών του Taxisnet, οι οποίες ανέκυψαν κατά τις τελευταίες ημέρες:

1. Ν.Π.: Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα Νομικά Πρόσωπα έχει παραταθεί μέχρι και την Παρασκευή 28/8/2015.

2. Φ.Π.: Η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα Φυσικά Πρόσωπα έχει παραταθεί μέχρι και την Κυριακή 30/8/2015. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την Δευτέρα 31/8/2015.

Σχόλια