Ανακοίνωση – Υπενθύμιση της ΑΠΔΠX για την πολιτική επικοινωνία στην προεκλογική περίοδο

0

Υπενθύμιση προς τους υποψήφιους βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα απηύθυνε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, όσον αφορά τους περιορισμούς στην πολιτική επικοινωνία βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εν όψει της προεκλογικής περιόδου, η Αρχή υπενθυμίζει την Οδηγία 1/2010 που εξέδωσε το 2010 «για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της πολιτικής επικοινωνίας».

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Οδηγίας η πολιτική επικοινωνία είναι μία νόμιμη δραστηριότητα που εξυπηρετεί τη λειτουργία των κομμάτων και της δημοκρατίας, όμως εντάσσεται στο πνεύμα της απευθείας εμπορικής προώθησης και συνεπώς περιορίζεται από την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Η Οδηγία μάλιστα διακρίνει μεταξύ πολιτικής επικοινωνίας που γίνεται μέσω ταχυδρομείου και πολιτικής επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα. Για την επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται αν το υποκείμενο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ή τα προσωπικά δεδομένα προέρχονται από νόμιμη πηγή, π.χ. τηλεφωνικός κατάλογος του ΟΤΕ ή –υπό προϋποθέσεις – μητρώο επαγγελματικού επιμελητηρίου, όπως ΤΕΕ και Δικηγορικοί Σύλλογοι.

Στην  πολιτική επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο αν το υποκείμενο έχει δώσει προηγούμενη συγκατάθεση, η οποία παρέχεται είτε γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα. Σημειώνεται ότι μετά την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.1 ν.3471/2006 από τον ν.3917/2011 οι τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση επιτρέπονται, εκτός αν ο καλούμενος είχε δηλώσει ότι δεν τις επιθυμεί (σύστημα “opt-out”).

Σχόλια