Ανακοίνωση ΥΠΕΧΩΔΕ για την αναστολή 2 δημόσιων διαγωνισμών από το ΣτΕ

0

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ με αφορμή την αναστολή δύο δημόσιων διαγωνισμών από το ΣτΕ, αυτού για την ανάδειξη αναδόχου της παράκαμψης Αγρινίου, και του διαγωνισμού που αφορά δύο τμήματα του οδικού δικτύου του Μαλιακού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το θέμα δημιουργήθηκε διότι η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόσφατη απόφασή της δέχθηκε ότι προβλέπεται η άσκηση ενστάσεων και κατά το στάδιο υποβολής του πρακτικού της Επιτροπής Εισήγησης Ανάθεσης προς την Προϊσταμένη Αρχή.

«Το ΥΠΕΧΩΔΕ, με την σύμφωνη γνώμη του νομικού του συμβούλου, απέρριψε την ένσταση της εργοληπτικής εταιρείας συμμορφούμενο με τις 967 και 972/1998 αποφάσεις της Ολομέλειας του ίδιου Δικαστηρίου με τις οποίες έγινε δεκτό ότι δεν προβλέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά το στάδιο αυτό του διαγωνισμού. Αυτό δεν άλλαξε ούτε με το Π.Δ. 218/1999 με το οποίο προβλέφθηκε η υποβολή ενστάσεων μόνον κατά της απόφασης με την οποία γίνεται η κατάταξη των οικονομικών προσφορών και κατά της τελικής απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής. Εξάλλου, την πρακτική αυτή ακολούθησε και η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, με την ενδεικτικά αναφερόμενη 91/2004 απόφασή της, επί παρεμφερούς υποθέσεως», αναφέρεται στην ανακοίνωση και καταλήγει: «Με βάση τα παραπάνω, κρίναμε ότι η απόφασή μας ήταν σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία και εξυπηρετούσε το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον που δεν σχετίζεται μόνο με την απορρόφηση κοινοτικών πόρων και την κατασκευή έργων υποδομής αλλά και με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ειδικά στο «πέταλο» του Μαλιακού στο οποίο κάθε χρόνο θρηνούμε δεκάδες θύματα».

Σχόλια