Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών για παρατάσεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων

0

Δελτίο τύπου έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών συγκεντρώνοντας τις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων φορολογικών στοιχείων, για τις οποίες δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

Ειδικότερα, με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου δίνονται οι εξής παρατάσεις:

α) Παράταση μέχρι τις 25 Μαϊου 2012 της προθεσμίας υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για το έτος 2011. Τουλάχιστον τρεις εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής ο υπόχρεος θα πρέπει να έχει υποβάλει τις ενδεχόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις και να έχει καταβάλει το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ.

β) Παράταση έως και τις 31 Μαϊου 2012 της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012, καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.

γ) Παράταση μέχρι και τις 31 Μαϊου 2012 της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρήσεις σχετικών στοιχείων που αφορούν την παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994) για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012 (χρήσεις 2010 και 2011).