Αναμορφώνεται ο Τελωνειακός Κώδικας

0

Παρουσιάσθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Αλογοσκούφη, το σχέδιο νόμου με το οποίο αναμορφώνεται ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας που ισχύει με βάση το Ν. 2960/2001.

Ο νέος κώδικας εναρμονίζεται στις κοινοτικές διατάξεις, ενώ η τελωνειακή νομοθεσία προσαρμόζεται σε αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το εξωτερικό εμπόριο της χώρας και διευκολύνεται η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων σε 88 Τελωνειακές Υπηρεσίες της χώρας. Επίσης, βελτιώνεται η λειτουργία της Τελωνειακής Υπηρεσίας, αυξάνεται η αποδοτικότητα των υπαλλήλων της και αντιμετωπίζονται αιτήματα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Σχόλια