Αναμόρφωση εξπρές του οικογενειακού δικαίου

0

Στη σύσταση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου προχώρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 2-12-2014, με πράξη που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 8-12-2014.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι καλείται η Επιτροπή να έχει περατώσει το έργο της έως τις 31-12-2014, δηλαδή σε διάστημα λιγότερο του ενός μηνός από την ημερομηνία σύστασης, λαμβανομένων υπόψη και των εορτών.

 

Σχόλια