Αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα

0

Όσους πτώχευσαν χωρίς δόλο πρόκειται να βοηθήσει το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα με την απαλοιφή κάθε διάταξης που τους εμποδίζει να εργασθούν στο Δημόσιο, να ανοίξουν νέα εταιρεία και να ασκήσουν «ευαίσθητα» επαγγέλματα.

Η διάταξη για τους άδολους πτωχεύσαντες προτείνεται να έχει αναδρομική ισχύ, να αφορά δηλαδή όσους βρίσκονται ήδη σε αυτή τη θέση, αλλά και όσους αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον.

Οι ποινές όμως για τον χρεοκοπημένο εξετάζεται να γίνουν πιο αυστηρές, εφόσον έχει αποδειχθεί δόλος (κατάχρηση, απάτη, εγκληματική συμπεριφορά κ.λ.π.)

Επίσης μελετάται η μέθοδος για τη ρύθμιση των διαφόρων οικονομικών εκκρεμοτήτων και το ποσοστό της οφειλής που πρέπει να καταβάλλει ανά περίπτωση ο επιχειρηματίας που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Σχόλια