Ανανέωση της θητείας του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και του αναπληρωτή του

0

 

Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Ιουνίου 2015, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

Α. Ανανεώνεται η θητεία της Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών Ελένης Ράικου του Γεωργίου, ως Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, για δύο (2) ακόμη έτη, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
Β. Ορίζεται ως Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης ο Αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Ζήσης του Κωνσταντίνου, για δύο (2) έτη, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

Σχόλια