Αναπροσαρμόζονται τα έξοδα για τη διοικητική εκτέλεση

0

Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αναπροσαρμόζεται η αμοιβή για την ενέργεια της αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών ή ακινήτων, για τη σύνταξη κάθε προγράμματος πλειστηριασμού και για άλλα έξοδα διοικητικής εκτέλεσης.

Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών και του τρόπου είσπραξης των ποσών που καθορίζονται από τις διοικητικές πράξεις.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, καθορίζεται στα 10 ευρώ το ποσό για την επίδοση κάθε δικογράφου ή εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, στα 3 ευρώ το ποσό για την αμοιβή του προσληφθέντα μάρτυρα για τη θυροκόλληση και στο 1 ευρώ το ποσό για την παράδοση της έγγραφης με απόδειξη ειδοποίησης στο ταχυδρομικό γραφείο.

Σχόλια