Αναπτυξιακή τροπολογία από το υπουργείο Αμυνας

0

Δύο ουσιαστικές και πρακτικές παρεμβάσεις υλοποιούνται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας
με το νέο νόμο για τις αμυντικές προμήθειες και την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας
2009/81/ΕΚ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ε.Βενιζέλου, στο νέο νόμο
εντάσσονται ρυθμίσεις με τις οποίες απλουστεύονται και επιταχύνονται αφενός οι διαδικασίες της χορήγησης άδειας σε πολίτες χωρών εκτός ΕΕ, για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα και αφετέρου οι όροι καθορισμού της γραμμής αιγιαλού με την κατάργηση της απαιτούμενης έως τώρα σύμφωνης γνώμης του ΓΕΝ.

Στο εξής οι νομοί Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής δεν θα θεωρούνται παραμεθόριοι για το συγκεκριμένο σκοπό, ενώ σε όσες περιοχές εξακολουθούν να θεωρούνται παραμεθόριες, οι άδειες θα χορηγούνται σε περιφερειακό επίπεδο από επιτροπές που συγκροτούνται για το σκοπό αυτό και όχι πλέον σε κεντρικό επίπεδο.

Επίσης καταργείται κάθε είδους άδεια για τους πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ καθώς επίσης και της ευρωπαϊκής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών.

Στόχος της ρύθμισης είναι η ανάπτυξη της αγοράς των ακινήτων, χωρίς να παραβλάπτονται τα συμφέροντα της
εθνικής ασφάλειας της χώρας καθώς στις περιφερειακές επιτροπές θα μετέχει και εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ.

 

Σχόλια