Αναστολή εργασιών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

0

Αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστικών υπηρεσιών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ως τη 14η Ιανουαρίου και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έως και την 28η Ιανουαρίου. Αυτό προβλέπεται, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, στη ρύθμιση για την αποκατάσταση των προβλημάτων, που προκάλεσε η πρόσφατη έκρηξη βόμβας στα συγκεκριμένα κτίρια. Κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα άλλωστε «αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών, καθώς επίσης και η παραγραφή συναφών αξιώσεων».
Ειδικά για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, από τη δημοσίευση της πράξης μπορεί να:
«1) Κατατίθενται και να εκδικάζονται οι αντιρρήσεις και οι ανακλήσεις του άρθρου 76 του Ν. 3385/2005
2) Κατατίθενται αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις αναστολής του άρθρου 15 του Ν. 3068/2002 και να εξετάζονται οι συναφείς αιτήσεις για την έκδοση προσωρινής διαταγής
3) Κατατίθενται ανακοπές, προσφυγές και αιτήσεις αναστολής του άρθρου 200 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, καθώς επίσης να εξετάζονται τα σχετικά αιτήματα προσωρινών διαταγών
4) Παραλαμβάνονται και να καταχωρούνται ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών των αρχών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού».

Σχόλια